Rejestracja do Polskiego Związku Brydża Sportowego

Niniejszy formularz umożliwia zarejestrowanie się w bazie zawodników Polskiego Związku Brydża Sportowego. Procedura rejestracji obejmuje wypełnienie formularza, potwierdzenie swojego adresu e-mail oraz kontakt z wojewódzkim związkiem brydża sportowego w celu opłacenia składki zawodniczej.

 

Podstawowe dane

Dane kontaktowe

Format: 00-000

Tylko jeśli potrzebne

Tylko cyfry, ewentualnie kierunkowy kraju

Pozostałe

Jeśli tak, proszę podać informacje o dotychczasowej przynależności: WZBS, PID, WK itp.

Podstawową formą komunikacji z zarejestrowanym zawodnikiem jest forma elektroniczna (e-mail, SMS). Adres korespondencyjny używany jest do wysyłki “Świata Brydża” (w granicach Polski) oraz do ewentualnych spraw formalnych.

Przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych zawodników zrzeszonych w PZBS.

 

Tutaj znajdziesz formularz rejestracji w formie pisemnej przeznaczony dla zawodników, którzy nie mogą skorzystać z formularza online.